Mpumalanga Landbou/Agriculture

Die provinsiale affiliasie van Agri SA

MEER OOR ONS

Mpumalanga Landbou is die provinsiale affiliasie van Agri SA in Mpumalanga.

Op ons beurt huisves ons 35 Boereverenigings van oor Mpumalanga.

Die landbouer se belange word op ‘n daaglikse basis met kundigheid en toewyding bevorder, op terreine soos:

ABOUT US

Mpumalanga Agriculture is the provincial
affiliation of Agri SA in Mpumalanga

Within our structure we host 35 farmers associations all over Mpumalanga.

The interests of the agriculturist gets handled on a daily basis with expertise and dedication, on some of the following:

SUKSES KAN NIE SONDER U

Your Trusted Partner

Ons pas aan by die voortdurende veranderende Landskap Word onmiddellik deel van ‘n Wenspan

    MPL se Waardetoevoeging en
Verbintenis tot Landbou

Ons beywer ons om ʼn volhoubare toekoms vir landbou in Mpumalanga te verseker.
Ons beding ʼn positiewe beleidsraamwerk namens landbou in Mpumalanga op ʼn proaktiewe manier. Ons poog dat wette, regulasies, ordonnansies, houdings, en aannames optimaal landbouvriendelik is.

Ons is ʼn een-stop skakelpunt tussen Mpumalanga landbou-gemeenskap en alle ander belangegroepe sodat die gesamentlike belang van landbou optimaal bevorder word.

Ons verstaan die siening, behoeftes en vrese van landbouers in Mpumalanga en bring dit onder die aandag van kern besluitnemers en belangegroepe.

Ons sien toe dat die houdingsingesteldheid binne landbou in die provinsie positief en toekomsgerig is, en dat landbou in Mpumalanga deur deurlopende betrokkenheid op alle lewensterreine sy eie toekoms verseker.

Die positiewe beeld van landbou word aktief bevorder deur mense onder andere bewus te maak van die belangrike bydrae wat landbou tot die ekonomie van Mpumalanga maak.
Ons hou die landbouer op hoogte van relevante besluite, wetgewing en veranderinge wat krities belangrik is vir die bestuur en vooruitgang van produksie eenhede.

  MP-Agri is the one-stop
contact link 

MP- Agri deliver service to the following groups:
Commercial and emerging farmers
Farmers Associations
Commodity organisations
Agricultural businesses
 
MP-Agri Interest Group:
National Government
Provincial Government
 Local Authorities
Media
Farming Communities
Community Organizations
Alternative agricultural organization
Consumer
Employers organizations
Unions
Research Institutions
Tertiary education
Non agricultural businesses

     Wat onderskei ons van ander
organisasies

Ons het gesamentlike kundigheid, insig en ervaring wat tot voordeel van die diverse landbousektor aangewend word.

Ons beskik oor ʼn gevestigde en funksionele infrastruktuur en geloofwaardige bestuurs– en finansiële strukture.
Ons het goeie toegang tot beleidmakers op alle regerings– en nie-regeringsvlakke.

Ons het uitstekende verhoudings met die media.
Ons is toegewyd en passievol oor die Landbou.
Ons reageer so spoedig moontlik op die veranderende en onvoorspelbare omstandighede waarbinne die landbousektor opereer.

Ons verbind ons tot vriendelike en uitnemende dienslewering.

AgriSA%20Logo

Provincial Affiliation

EVENTS CALENDAR

Broodsnyersplaas Boerevereniging
Groendag 22 Junie 2023

poster0B5F5EB4 4F7A-4219-A24B-E56AE1DE9150
TWK%20Firearms%20PamfletTWK%20Firearms%20Pamflet2

LEDE INLIGTING

Die volgende inligting is besbikbaar wanneer u by ons organisasie aansluit.

Kliek op die Prent hieronder om hom te Vergroot

Info%20 %20Membership

KORPORATIEWE LEDE

Absa_Logo_Primary_Identity_RGB_Passion 01
Rudamans%20Logo
FNB%20Logo%202021
Standard_Bank_Progress_Logo_RGB%20full%20logo
Farmers%20Agri%202
Eskom logo-lrg
images
World%20Focus%20logo%202019
NEDBANK_lockup_logo_CMYK_hr%20%28002%29
Nuwe_Obaro_logo_RGB_02_edit%20%28002%29
Nissan%20Brand%202D%20Logo
logo and-text
1_Westvaal%20Nelspruit%20March%202021%20Logo
FullColor_TransparentBg_1024x1024_72dpi
Kingprice%202
Screenshot%202020 06-12%20at%2014.27.12
Screenshot%202020 06-12%20at%2014.36.59
Buco%20logo
AGRIDRAINAGE%20LOGO
RCL%20Food%20logo%20nuwe
RCL%20Food%20logo%20nuwe

KONTAK ONS

ONS SAL U GRAAG WIL HELP

Vul asb u kontakbesonderhede hieronder in

Vul asb u kontakbesonderhede hieronder in

Kantoor 
Petro Geyer

Tel:  066 035 1231
Epos: info@mpumalangalandbou.co.za

Robert Davel
Hoofbestuurder

Tel:  082 220 9024
Epos: ceo@mpumalangalandbou.co.za

Adres
Postnet Suite 1869
P/Sak X9013
Ermelo
2350